Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
513348970000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4695655861465971987554625824730092601080653526503
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
944813419261671290352848276185914567545774312132674086
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 43911
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17596
 3. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 15558
 4. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 14769
 5. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 13984
 6. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 13202
 7. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 12705
 8. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 12636
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 12227
 10. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 11402
 11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 10694
 12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 10591
 13. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 10485
 14. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 10349
 15. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 10041
 16. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 9483
 17. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8932
 18. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 8669
 19. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 8562
 20. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6224
 21. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6001
 22. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5990
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5948
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5658
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5601
 26. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 5355
 27. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 4652
 28. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 4131
 29. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4067
 30. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 3960
 31. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 3434
 32. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 3352
 33. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 2461
 34. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 2457
 35. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 1729
 36. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1693
 37. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1692
 38. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 1684
 39. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 1664
 40. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 1514
 41. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 1376
 42. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 1350
 43. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 1239
 44. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 1153
 45. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1106
 46. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 531
 47. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 464
 48. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 438
 49. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 429
 50. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 428
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 376
 52. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 333
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 281
 54. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 264
 55. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 50
Wersja XML