Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
26685903311959154438080193189760129331176913152120430
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5133499172407405121687633169002070081731345793168515
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4695655861465971987554625824730092601080653526503
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
944813419261671290352848276185914567545774312132674086
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 64242
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27849
 3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 18259
 4. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 18111
 5. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 17751
 6. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 16879
 7. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 15920
 8. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 15448
 9. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 15426
 10. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 15265
 11. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15265
 12. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 13993
 13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 13953
 14. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 13568
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13420
 16. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 13071
 17. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 12837
 18. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 12591
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12321
 20. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 11980
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11637
 22. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 11186
 23. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11087
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10290
 25. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 10106
 26. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9917
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9488
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8323
 29. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 7928
 30. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 7178
 31. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 6781
 32. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 6681
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 6275
 34. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 6177
 35. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 5783
 36. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 5022
 37. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 4938
 38. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 4858
 39. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 4697
 40. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 4631
 41. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 4504
 42. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4489
 43. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 4365
 44. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 4365
 45. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 4309
 46. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 4106
 47. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 4099
 48. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 4051
 49. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 3899
 50. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 3845
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 3748
 52. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3730
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 3694
 54. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3681
 55. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3673
 56. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3615
 57. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 3587
 58. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 3398
 59. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 3344
 60. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3312
 61. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3224
 62. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 3126
 63. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 2454
 64. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 2257
 65. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 2052
 66. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 1463
 67. Sprawozdanie za 2021r.
  Wyświetleń: 1042
 68. Przebudowa dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu
  Wyświetleń: 356
 69. powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 350
 70. Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100 m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu
  Wyświetleń: 318
 71. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Opalińskiego w Przemyślu odcinek 10 mb
  Wyświetleń: 285
 72. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 255
 73. Wykonanie naprawy i regulacji łożysk mostu im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
  Wyświetleń: 60