Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Dotyczy Kart parkingowych w Strefach Płatnego Parkowania

UWAGA !!!

Ważność miesięcznych kart abonamentowych wszystkich typów obejmujących miesiąc kwiecień 2020 r. zostaje przedłużona o kolejny miesiąc, następujący po miesiącu w którym abonament utraciłby ważność.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14.05.2020 r. w sprawie przedłużenia ważności kart abonamentowych
w Strefach Płatnego Parkowania na terenie miasta Przemyśla.

PDFZarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla 176/2020 z dnia 14.05.2020 r.

 

Wersja XML