Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Orzeszkowej
– wykonanie nakładki bitumicznej
wraz z przebudową ciągów pieszych

Wykonawca robót:
Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA”
Hawłowice  121, 37 – 560 Pruchnik

Planowany termin zakończenia:
wrzesień 2021 r.

Wartość umowna robót wynosi:
 144 152,31 zł brutto

Zakres realizowanych robót:

 • regulacja wpustów ulicznych

 • regulacja włazów kanałowych

 • wymiana krawężników betonowych

 • przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej

 • wykonanie  warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej

 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Wersja XML