Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

  

„Przebudowa ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Przemyślu”

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Całkowita wartość inwestycji:
389 603,77 zł

Wartość dofinansowania:
378 122,82 zł

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wykonawca robót:

Brak opisu obrazka

PBI Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik

 

Zakończenie robót:
30.11.2021r.

Brak opisu obrazka

Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Przemyślu polegała na:

 • wymianie wpustów ulicznych

 • regulacji włazów kanałowych

 • wymianie krawężników betonowych

 • przebudowie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej

 • przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

 • krawężniki betonowe - 367mb,

 • obrzeża betonowe - 81mb,

 • studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem i syfonem - 8szt,

 • przykanaliki z rur PVC - 20mb,

 • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej - 1050m2

 • chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 672m2

 

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

 

 

 

Wersja XML