Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie nawierzchni bitumicznej
ulicy Kruhelskiej

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Wartość całkowita inwestycji:
437 240,40 zł.

Wartość dofinansowania:
437 240,40 zł.

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
   

Wykonawca robót:

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo
Agroturystyczne "SWOBODA" Sp. z.o.o.
Hawłowice 121
37-560 Pruchnik

Zakończenie robót:
17.12.2021r.

Brak opisu obrazka
 

Realizacja inwestycji polegała na:

 • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno–bitumicznych,

 • wyrównaniu istniejących poboczy,

 • oczyszczenie i remont istniejących elementów odwodnienia ulicy,

 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

 

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

 • odtworzenie umocnienia dna rowu elementami betonowymi prefabrykowanymi - 302mb

 • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - 4 820m2,

 • umocnienie poboczy wraz z powierzchniowym utrwaleniem - 1 300m2.

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

 

 

 

           

Wersja XML