Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie nawierzchni
części ulicy Kruhel Wielki

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Całkowita wartość inwestycji:
288 373,50 zł.

Wartość dofinansowania:
129 359,16 zł.

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wykonawca robót:

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. J.
Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

Zakończenie robót:
listopad 2021r.

Brak opisu obrazka

Realizacja inwestycji polegała na:

 • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych,

 • wyrównaniu istniejących poboczy,

 • oczyszczenie i remont istniejących elementów odwodnienia ulicy,

 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

 • ścieki z prefabrykatów betonowych 50x50 - 710m,

 • umocnienie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi - 395m2,

 • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 820m2,

 • umocnienie poboczy - 350m2.

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

 

 

 

           

Wersja XML