Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Brak opisu obrazka

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

dla zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

„Przebudowa przejść dla pieszych na terenie
Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach:
Słowackiego Nr 2185R – km 0+213,00;
Słowackiego Nr 2185R – km 0+705,00;
Krasińskiego Nr 2159R – km 0+262,00;
Krasińskiego Nr 2159R – km 0+328,00;
Sikorskiego Nr 120522R – km 0+0,033”

 

Dofinansowanie: 
336 320,00

Wartość inwestycji: 
418 569,00

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 

Wykonawca
robót budowlanych:


Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych
"ELEKTRO-INSTAL"
Ostrów 112
37-700 Przemyśl

 

Planowane zakończenie robót

29.08.2022r.

Brak opisu obrazka
 

W ramach realizacji zadania przewiduje się między innymi:

 • wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych
 • remont nawierzchni jezdni i chodników w obrębie realizowanych przejść
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego
 • wykonanie oznakowania poziomego w formie białych linii P10 na czerwonym tle,  wykonane w technologii oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, chemoutwardzalnego  z refleksyjnymi kulkami szklanymi
 • wykonanie ramp krawężnikowych z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni celem zapewnienia dostępności przejść dla pieszych osobom z niepełnosprawnościami
 • wykonanie wysp azylu dla pieszych (dot. przejść w ciągu ulicy Słowackiego w Przemyślu)
 

Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia na przejściach
dla pieszych zrealizowane będzie w następujących lokalizacjach:  

Słowackiego – km 0+213,00
(w obrębie skrzyżowania z ul. T. Rejtana)

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Słowackiego – km 0+705,00
(w obrębie skrzyżowania z ul. gen. J. Stachiewicza)

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Krasińskiego – km 0+262,00
(w obrębie postoju taksówek)

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Krasińskiego – km 0+328,00
(w obrębie skrzyżowania z ul. Racławicką i Kosynierów)

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Sikorskiego – km 0+0,033
(w obrębie skrzyżowania z ul. bpa J. Glazera)

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Wersja XML